Ćwiczenia podniebienia miękkiego:

  • wysuwanie języka daleko na brodę, a następnie wdychanie i wydychanie powietrza przy szeroko otwartych ustach
  • wysuwanie języka daleko na brodę i naśladowanie kaszlu
  • nabieranie powietrza przez usta i zatrzymywanie go w policzkach, następnie wypuszczanie powietrza przez usta (przez „dzióbek” utworzony z warg)
  • nabieranie powietrza przez usta i zatrzymywanie go w policzkach, a następnie wypuszczanie powietrza przez nos
  • wciąganie powietrza przez rurkę – przenoszenie skrawków papieru z jednego miejsca na inne (skrawek papieru przylgnie do krawędzi rurki)
  • chrapanie na wdechu i wydechu
  • wymawianie sylab: ka, ko, ke, ku; aka, oko, eke, uku, kuku, koko
  • ziewanie z nisko opuszczoną żuchwą
  • płukanie gardła ciepłą wodą – zachować ostrożność przy tym ćwiczeniu; wykonujemy je jedynie wtedy, kiedy dziecko potrafi je wykonać
  • głębokie oddychanie przez usta z zatkanym nosem