Dzisiaj zaczniemy od ćwiczeń języka:

 • wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej; język wykonuje poziome ruchy ze skrajnej pozycji przedniej do skrajnej tylnej; w pozycji przedniej jest wydłużony i zaostrzony i nie dotyka warg, w pozycji tylnej – masa języka jest maksymalnie skrócona
 • uniesienie języka w kierunku podniebienia twardego oraz wykonywanie ruchów do tyłu i do przodu
 • usta rozchylone, oblizywanie językiem najpierw dolnej, a następnie górnej wargi
 • przy opuszczonej żuchwie przesuwanie języka w pozycji spoczynkowej (neutralnej) do tyłu- do skrajnej pozycji, a następnie powracanie do poprzedniego położenia
 • wysuwanie języka w kształcie grotu na zewnątrz jamy ustnej – ostro zakończony język sięga jak najdalej do przodu
 • wysuwanie języka w kształcie grotu na zewnątrz jamy ustnej i wykonywanie poziomych ruchów wahadłowo – od jednego do drugiego kącika ust (język nie powinien dotykać wargi dolnej, należy unikać współruchów żuchwy
 • wysuwanie języka w postaci rozpłaszczonej (kształt łopaty) na zewnątrz jamy ustnej; język może zajmować różne pozycje względem warg i zębów:
 • naprzemienne układanie lekko wysuniętego języka z jamy ustnej w kształt łopaty i grotu
 • dotykanie czubkiem języka kącików warg lub, jak najdalej, policzka
 • zawijanie języka o górne zęby
 • rozszerzanie i zwężanie masy języka wewnątrz jamy ustnej, opieranie go o dolne, a następnie górne siekacze 
 • wysuwanie daleko na zewnątrz jamy ustnej języka, który wykonuje kolisty ruch w lewo i prawo   
 • zaginanie wysuniętego języka w kształcie łopaty możliwie najwyżej w kierunku nosa (język nie przylega do górnej wargi), a następnie wykonanie tego samego układu na dolnej wardze
 • zaginanie wysuniętego języka w kształcie łopaty możliwie najwyżej do wędzidełka wargi górnej, a następnie powtórzenie tego samego układu do wędzidełka wargi dolnej
 • zaginanie zaostrzonego języka do góry i do dołu, wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej (język nie dotyka warg)
 • wypychanie policzka od wewnątrz przez zaostrzony język przy zamkniętych ustach (ćwiczenie należy powtórzyć kilkakrotnie po obu stronach jamy ustnej)
 • wsuwanie języka pod wargi i wykonywanie kolistych ruchów – język oblizuje wargi od środka
 • oblizywanie zębów na zewnątrz i od wewnątrz jamy ustnej w obie strony (usta są szeroko otwarte)
 • dotykanie zaostrzonym językiem kolejno każdego górnego zęba (liczenie górnych zębów)
 • dotykanie zaostrzonym językiem kolejno każdego dolnego zęba (liczenie dolnych zębów)
 • rysowanie czubkiem języka (apexem) różnych figur geometrycznych na podniebieniu górnym (twardym): rysujemy kółko, kwadrat, prostokąt, trójkąt
 • oblizywanie warg: czubek języka wykonuje płynny ruch kolisty po czerwieni warg, najpierw w prawo, potem w lewo
 • oblizywanie warg ze stopniowym zwiększaniem wielkości ich otwarcia; lekko rozchylone wargi pozostają nieruchome
 • układanie zaostrzonego języka na górnej wardze, wciąganie go w głąb jamy ustnej – język ślizga się po powierzchni siekaczy, dziąseł, podniebienia twardego możliwie jak najdalej  w kierunku jamy gardłowej, a następnie w ten sam sposób powraca do pozycji wyjściowej
 • ruch języka na przemian do górnych i dolnych dziąseł przy opuszczonej żuchwie
 • dotykanie przy otwartej jamie ustnej czubkiem języka na przemian ostatnich zębów trzonowych po obu stronach żuchwy i szczęki – należy unikać współruchów żuchwy
 • układanie języka w kształt rulonika (zwijamy język poprzecznie)
 • układanie języka w kształt rulonika i dmuchanie w ten sposób, by powietrze przepływało tylko przez rulonik
 • kląskanie językiem o podniebienie
 • naśladowanie językiem ruchu ssania cukierka
 • masowanie językiem warg, zębów, podniebienia
 • przysysanie górnej powierzchni języka do podniebienia twardego, lekkie rozchylenie ust, nagłe oderwanie języka od podniebienia daje efekt mlaskania
 • przyleganie płasko ułożonego języka do bocznych zębów i dziąseł szczęki górnej, luźny czubek języka wykonuje ruch do zębów górnych i dolnych, następnie do górnych i dolnych dziąseł