SZCZĘKA DOLNA:

· opuszczanie i unoszenie rozluźnionejszczęki dolnej
· opuszczanie szczęki dolnej w dwóch wyraźnych etapach:
- ruch od zamknięcia do pozycji umiarkowanego otwarcia
- pogłębienie otwarcia – szczęka zajmuje skrajną pozycję dolną, widoczne
jest napięcie muskulatury szyi
· opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej przy zamkniętych wargach, w pozycji uniesionej – górnej – zęby zaciśnięte
· ruchy żucia z równoczesnymi pełnymi ruchami warg i policzków charakterystycznymi dla tej czynności (szczęka dolna wykonuje ruchy zarówno w linii pionowej, jak w obu poprzednich ćwiczeniach i w linii
poziomej – ruchy boczne – szpara ust zamknięta)
· przy otwartych wargach (inna wersja - przy zamkniętych, nieaktywnych wargach) i lekko opuszczonej szczęce, ruchy szczęki dolnej od skrajnej pozycji przedniej do tylnej
· ruchy szczęki dolnej w prawo i lewo z wyraźnym zaznaczeniem pozycji środkowej – ćwiczenie wykonuje się na 4 takty: wychylanie w prawo, powrót do pozycji środkowej, wychylanie w lewo, powrót do pozycji środkowej; wargi są zwarte i wykonują ruchy jednocześnie z ruchami szczęki, to samo ćwiczenie może być wykonywane przy rozchylonych wargach.