PODNIEBIENIE ORAZ PIERŚCIEŃ ZWIERAJĄCY GARDŁO:

· ziewanie  podniebienie miękkie podwyższa się i obniża
· wdech nosem wydech ustami  przy otwartych ustach przez caBy czas (to samo tylko wdech i wydech ustami – nos w tym czasie jest zatkany palcami)
· wykonywanie pozornych ruchów ssania cukierka, leżącego w tylnej części jamy ustnej
· buzia szeroko, czubek języka dotyka dolnych zębów lub dziąseł – energiczna artykulacja: k, uk, h, uch, g, gę, gę... (lub tylko sama artykulacja połączeń zawierających głoski: k, g, bez układania języka np.: gą, ką, gę, kę, go, ko, gu, ku, og, ok, ug, uk, rku, ugu, uk-ku, ug-gu, ok-ko, go-og)
· przy otwartych ustach  kasłanie, chrząkanie, naśladowanie płukania gardła
· kasBanie przy wysuniętym na zewnątrz jamy ustnej języku
· naciskanie na podniebienie miękkie tyłem języka podczas energicznego unoszenia języka i szczęki dolnej ku górze
· język na dole, buzia szeroko – chuchanie
· przenoszenie z miejsca na miejsce waty, skrawków papieru przyczepionych do rurki poprzez oddech
· przysysanie i podnoszenie lekkiego kubeczka
· szerokie otwarcie ust i obniżenie żuchwy – powoduje zamknięcie pierścienia zwierającego gardło